Lucius Livius Andronicus


Lucius Livius Andronicus (təxminən eramızdan əvvəl 284-205-ci illər) şair və dramaturq olmaqla bərabər Qərbdə ilk tərcüməçilərdən biri olmuşdur. Lusius yunan əsərlərinin latın dilinə tərcüməçisi və Latın ədəbiyyatının yaradıcısı hesab olunur.

Müştərilər

Zəng sifariş et

Mesajınız qəbul olundu!
Ən qısa zamanda müvafiq şöbə tərəfindən sizinlə əlaqə saxlanılacaq.

Təşəkkür edirik!
WhatsApp-a yazın