Lucius Livius Andronicus


Lucius Livius Andronicus (təxminən eramızdan əvvəl 284-205-ci illər) şair və dramaturq olmaqla bərabər Qərbdə ilk tərcüməçilərdən biri olmuşdur. Lusius yunan əsərlərinin latın dilinə tərcüməçisi və Latın ədəbiyyatının yaradıcısı hesab olunur.

Müştərilər

Zəng sifariş et

WhatsApp-a yazın