BMT`nin rəsmi dilləri


 1946-cı ildə ingilis və fransız dilləri BMT-də yeganə işlək dillər hesab olunurdu. BMT inkişaf etdikcə isə altı dil  əsas dilə çevrildi. Bunlar ingilis, fransız, ispan, rus, çin və ərəb dilləridir. Təşkilat sənədləri bütün rəsmi dillərində redaktə edir və dərc edir, lakin Katibliyin əməkdaşları daxili ünsiyyət üçün ümumiyyətlə ingilis və fransız dillərindən istifadə edir. Digər dörd dildən Regional Komissiyalarda müzakirələr zamanı istifadə olunur.

Müştərilər

Zəng sifariş et

Mesajınız qəbul olundu!
Ən qısa zamanda müvafiq şöbə tərəfindən sizinlə əlaqə saxlanılacaq.

Təşəkkür edirik!
WhatsApp-a yazın