Ən qədim hərf


Ən qədim hərf hal - hazırda da istifadə etdiyimiz “O” hərfidir. Bu hərf bizim eradan əvvəl təxminən 1300 il bundan qabaq fin əlifbasında meydana gəlib və dünyada olan əlifbaların demək olar ki, 65 - nin içərisində bu hərf mövcuddur.

Müştərilər

Zəng sifariş et

WhatsApp-a yazın