Dilçilər, neologizmlər və Covid-19 üçün artan müəyyən söz istifadəsinə necə uyğunlaşmalı idi?

Koronavirus ortaya çıxdığı zaman hər kəsin beynində böyük sual işarəsi yaranmışdı, bu hər birimizə sirr idi. Lakin düzgün faktların çatdırılması və öyrədilməsi məqsədilə düzgün tərcümə, söz və ifadələrin istifadəsi üzrə məsul şəxslər hesab olunan tərcüməçi və dil mütəxəssisləri, düzgün sözlərin istifadə olunmasını təmin etmək üçün cəld hərəkət etməli idilər. Yeni reallığı əks etdirə biləcək tibb və elm sahəsində yeni lüğətlərin yaradılmasında bir araya gələn tərcüməçi qruplarının hərəkatı geniş vüsət almışdır. Həkimlər, tibb bacıları və tibbi personal, öz dillərində dəqiq məlumatlar əldə etməli idilər.
"Translators without Borders" kimi təşkilatlar, insanların ən yaxşı təcrübələr barədə məlumat edə bilmələri üçün düzgün məlumatların əldə olunmasında inkişaf etməkdə olan ölkələrə kömək etmişdir. Onlar “Tico-19” proqramının yaradılması üçün bir çox müxtəlif təşkilatlarla, məsələn bəzi tədris müəssisələri (Carnegie Mellon University, Johns Hopkins University) və sənaye tərəfdaşları (Amazon, Appen, Facebook, Google, Microsoft, Translated) ilə əməkdaşlıq ediblər.

Müştərilər

Zəng sifariş et

Mesajınız qəbul olundu!
Ən qısa zamanda müvafiq şöbə tərəfindən sizinlə əlaqə saxlanılacaq.

Təşəkkür edirik!
WhatsApp-a yazın